Centrum Przyrodnicze (CNK-CP), razem z Planetarium Wenus, wchodzi w skład Centrum Nauki Keplera i jest filią Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. Powstało w ramach projektu „Współpraca miast Zittau i Zielonej Góry w zakresie nauk przyrodniczych” w 2015 r. Celem nadrzędnym CNK-CP jest upowszechnianie i promowanie nauki i kultury, głównie poprzez stosowanie metod edukacji nieformalnej. Bazą do realizacji zadań są ekspozycje stałe i czasowe oraz wyposażone sale dydaktyczne, sala seminaryjna i wiwarium. Stała ekspozycja to stanowiska interaktywne, które odnoszą się do różnych dziedzin nauki: fizyki, biologii, nauki o człowieku i Ziemi. Umożliwiają one, przy pomocy merytorycznie przygotowanych specjalistów, aktywne poznawanie szeregu zjawisk przyrodniczych. Oprócz sal ze stanowiskami interaktywnymi, w Centrum prezentowane są także wystawy czasowe oraz realizowane są działania popularyzujące nauki przyrodnicze. Realizujemy również liczne wydarzenia okolicznościowe, m.in. Dzień Dinozaura, InsectDay, SPiNDay, czy też Noc Biologów.

Każdy znajdzie u nas okazję by być bliżej nauki i przyrody. Gwarantujemy, że nie będzie to nudne!

Uczymy bawiąc i bawimy ucząc!